• pagetitle pagetitle pagetitle

Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze internetsite met zorg is samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig is, kunnen de samenstellers geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van de juistheid ervan.

Onjuistheden kunnen echter voorkomen als het gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen. Er kunnen daarom ook geen rechten ontleend worden aan publicaties op de site. Burgersdijk Makelaars heeft geen controle over de sites van derden waarnaar deze verwijst en accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site of zoals weergegeven op een site van derde waarnaar op deze site verwezen wordt.

De informatie op deze site is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities en/of het uitbrengen van een daarvan afwijkend bod worden onze opdrachtgever(s) en Burgersdijk Makelaars niet gebonden. Wij zijn ook niet gehouden tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt alleen tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten - ook op de ondergeschikte punten - met een aanbod overeenkomende aanvaarding.

Niet uit de tekst, beeldmateriaal of grafische voorstellingen op deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Burgersdijk Makelaars worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze.

Om u beter van dienst te zijn maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie